راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر استانبول فرودگاه جديد به تبريز
چهارشنبه 9 آذر 2,150,000
یکشنبه 13 آذر 1,450,000
چهارشنبه 16 آذر 1,450,000
یکشنبه 20 آذر 1,650,000
چهارشنبه 23 آذر 1,550,000
یکشنبه 27 آذر 1,650,000
چهارشنبه 30 آذر 1,650,000
یکشنبه 4 دی 2,150,000
چهارشنبه 7 دی 2,150,000
یکشنبه 11 دی 2,450,000
چهارشنبه 14 دی 2,150,000
یکشنبه 18 دی 2,150,000
چهارشنبه 21 دی 2,150,000
یکشنبه 25 دی 2,150,000
چهارشنبه 28 دی 2,150,000
یکشنبه 2 بهمن 2,450,000
چهارشنبه 5 بهمن 2,450,000
یکشنبه 9 بهمن 2,450,000
چهارشنبه 12 بهمن 2,450,000
یکشنبه 16 بهمن 2,450,000
چهارشنبه 19 بهمن 2,450,000
یکشنبه 23 بهمن 2,450,000
چهارشنبه 26 بهمن 2,450,000
یکشنبه 30 بهمن 2,450,000
چهارشنبه 3 اسفند 2,450,000
یکشنبه 7 اسفند 2,450,000
چهارشنبه 10 اسفند 2,450,000
یکشنبه 14 اسفند 2,900,000