راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به EVN
سه شنبه 3 خرداد 2,300,000
شنبه 7 خرداد 2,800,000
سه شنبه 10 خرداد 4,600,000
شنبه 14 خرداد 2,700,000
سه شنبه 17 خرداد 3,300,000
شنبه 21 خرداد 2,800,000
سه شنبه 24 خرداد 3,200,000
شنبه 28 خرداد 2,700,000
سه شنبه 31 خرداد 3,200,000
شنبه 4 تير 2,500,000
سه شنبه 7 تير 2,950,000
شنبه 11 تير 2,950,000
سه شنبه 14 تير 2,800,000
شنبه 18 تير 2,500,000
سه شنبه 21 تير 2,800,000
شنبه 25 تير 2,800,000
سه شنبه 28 تير 2,800,000
شنبه 1 مرداد 3,400,000
سه شنبه 4 مرداد 2,500,000
شنبه 8 مرداد 2,950,000
سه شنبه 11 مرداد 3,300,000
شنبه 15 مرداد 3,200,000
سه شنبه 18 مرداد 2,500,000
شنبه 22 مرداد 2,500,000
سه شنبه 25 مرداد 2,500,000
شنبه 29 مرداد 2,500,000
سه شنبه 1 شهریور 2,500,000
شنبه 5 شهریور 2,500,000
سه شنبه 8 شهریور 2,500,000